D0921-03 Carissa

6,000,000 VND

Rental w/o overskirt (Thuê không có tùng rời) – 6,000,000 VND

Rental w/ overskirt (Thuê có tùng rời) – 6,900,000 VND

(including one long/short plain veil and one bridal robe) (gồm 1 lúp trơn ngắn dài + áo ngủ make up miễn phí tùy thích)

Buy w/o overskirt (Mua/May không có tùng rời) – 17,400,000 VND

Buy w/ overskirt (Mua/May có tùng rời) – 19,400,000 VND

Custom (Theo số đo riêng, điều chỉnh thêm) – Please contact us via messenger at m.me/oliviangbridal or email to contact@oliviang.com.

Clear

Additional information

Price

Rent