D0623 – 12 Bellis

5,000,000 VND

Rental (Thuê) – 5,000,000 VND (including one long/short plain veil and one bridal robe) (gồm 1 lúp trơn ngắn dài + áo ngủ make up miễn phí tùy thích)

Buy (Mua/May) – 16,500,000 VND

Custom (Theo số đo riêng, điều chỉnh thêm) – Please contact us via contact@oliviang.com.

Materials: high-quality Dubai satin, lace, tulles, other fabrics, hand sewing. (Chất liệu: satin, ren cao cấp , các loại vải khác, đính thủ công).

Clear

Additional information

Price

Rent