D0623 – 08 Heather

6,200,000 VND

Rental (Thuê) – 6,200,000 VND (including one long/short plain veil, one bridal robe and one pair of detachable sleeves (gồm 1 lúp trơn ngắn/dài + áo ngủ make up miễn phí tùy thích + tay rời)

Buy (Mua/May) – 19,200,000 VND

Custom (Theo số đo riêng, điều chỉnh thêm) – Please contact us via messenger at m.me/oliviangbridal or email at contact@oliviang.com.

Clear

Additional information

Price

Rent