D0623 – 06 Magnolia

7,500,000 VND

Rental (Thuê) – 7,500,000 VND (including one long/short plain veil, one bridal robe and one pair of detachable sleeves (gồm 1 lúp trơn ngắn/dài + áo ngủ make up miễn phí tùy thích + tay phồng rời)

Buy (Mua/May) – 23,000,000 VND

Custom (Theo số đo riêng, điều chỉnh thêm) – Please contact us via messenger at m.me/oliviangbridal or email at contact@oliviang.com.

Clear

Additional information

Price

Rent