D0623 – 03 Crocus

7,000,000 VND

Rental (Thuê) – 7,000,000 VND (including one long/short plain veil, one bridal robe + 1 off-the-shoulder cape) (gồm 1 lúp trơn ngắn/dài + áo ngủ make up miễn phí tùy thích cùng 1 kiểu tay áo khác)

Buy (Mua/May) – 18,800,000 VND

Custom (Theo số đo riêng, điều chỉnh thêm) – Please contact us via messenger at m.me/oliviangbridal or email at contact@oliviang.com.

Clear

Additional information

Price

Rent