D0524 – 12 Celandine

6,500,000 VND

Rental (Thuê) – Dress (váy): 6,500,000 VND (including one long/short plain veil, one bridal robe (gồm 1 lúp trơn ngắn/dài + áo ngủ make up có sẵn miễn phí)

Buy (Mua) – Dress (váy): 15,000,000 VND

Custom (May theo số đo riêng, điều chỉnh thêm) – From 19,000,000 VND. Please contact us via messenger at m.me/oliviangbridal or email at contact@oliviang.com.

Clear

Additional information

Price

Rent

error: Content is protected !!