D0524 – 11 Zinnia

5,500,000 VND

Rental (Thuê) – Dress (váy): 5,000,000 VND (including one long/short plain veil, one bridal robe (gồm 1 lúp trơn ngắn/dài + áo ngủ make up có sẵn miễn phí) , gloves + stocks + organza cape in the photos (phụ kiện khác): 1,100,000 VND, veil (lúp): 600,000 VND

Buy (Mua) – Dress (váy): 10,000,000 VND, gloves + stocks + organza cape: 2,000,000 VND, veil (lúp): 900,000 VND

Custom (May theo số đo riêng, điều chỉnh thêm) – Dress from 12,500,000 VND. Please contact us via messenger at m.me/oliviangbridal or email at contact@oliviang.com.

Clear

Additional information

Price

Rent

error: Content is protected !!