D0420-17 Chiara

3,000,000 VND

Rental (Thuê) – 3,000,000 VND (with detachable skirt (có tùng chữ A rời dài bên ngoài): 4,000,000 VND)

Buy (Mua/May) – 10,000,000 VND (with detachable skirt (có tùng rời chữ A dài bên ngoài): 13,000,000 VND)

Custom (Theo số đo riêng, điều chỉnh thêm) – Please contact us via contact@oliviang.com.

Materials: different tulles, premium Solstiss lace (France), organza silk, other fabrics, hand embellishment. (Chất liệu: các loại lưới khác nhau, vải ren Pháp hiệu Solstiss, organza, các loại vải khác, đính kết thủ công).

Clear
SKU: N/A Category:

Additional information

Price

Rent